Nya digitala möjligheter för kriminella – vad krävs för att stoppa dem?

Brotten där digital teknik utnyttjas ökar dramatiskt. Vad krävs av politik, myndigheter och företag för att bekämpa den nya typen av brottslighet? Vilka möjligheter ger ny tekniska lösningar?

Seminarium i samverkan mellan Digital Forensics Sweden, AI Sweden och IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

IVA Konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Måndag den 23 januari 2023 10:00 - 15:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Digitaliseringen har skapat en helt ny spelplan för brottsligheten. Kriminella gäng kan kommunicera fritt med hjälp av krypterade appar. Ligor kapar individers identiteter och använder dem för att begå brott. Samhällskritiska verksamheter utsätts för utpressning genom så kallade ransomware-attacker så att organisationen inte kommer åt sin information.  Barn utsätts allt oftare för hat och övergrepp via nätet.

Den nya tekniken skapar möjligheter till nya former av cyberbrott. Vår förmåga att bekämpa olika former av cyberkriminalitet blir också allt viktigare för att värna vår demokrati och medborgarnas förtroende för rättsstaten. Samtidigt ger utvecklingen inom digital forensik helt nya verktyg för att utreda, spåra och förebygga brott

  • Hur ökar utvecklingen inom digital forensik möjligheterna att förebygga och bekämpa de snabbt växande cyberbrotten?
  • Hur påverkas myndigheter och företag av den nya typen av brottslighet som använder sig av avancerad digital teknik?
  • Vad krävs för att hantera den nya typen av brottslighet? Vad krävs av politiken? Vilka åtgärder måste företag och myndigheter vidta för att möta angreppen på den egna verksamheten?

Vi heldagsseminariet medvekar ledande experter och beslutsfattare i samtal om vårt samhälles framtid.

Välkommen till ett semiarium arrangerat av Digital Forensics Sweden, AI Sweden (det nationella initiativet för artificiell intelligens) och IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Per Hjertén
Projektledare
Telefon 073-712 32 86

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.