Forskning och sport ger nya framgångsrecept

Teknologiska framsteg och nya material förbättrar idrottares prestationer. Samtidigt minskar skaderiskerna. Idrotten är också en effektiv testarena  för ny teknik. Vad gör denna samverkan så framgångsrik?
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Onsdag den 2 december 2015 17:00 - 20:00

Chalmers gör just nu en spännande satsning i gränslandet mellan sport och teknologi. Med hjälp av dagens och framtidens ingenjörskunskaper bidrar man till att utveckla svensk idrott. Först ut är hästsport, simning och segling. Forskare och studenter arbetar tillsammans med förbundsledning, tränare och aktiva samt företag och andra universitet. Syftet är att identifiera problem och initiera forskningsprojekt.

Tidagare seminarier som anordnats för att belysa tekniska utmaningar inom olika idrotter har lockat hundratals idrottsintresserade till Chalmers. Riksidrottsförbundet utsåg nyligen Göteborgs universitet och Chalmers till ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet.

I seminariet, som arrangeras av IVA Väst, ges en bred bild av Chalmers sportsatsning medverkar:

Stefan Bengtsson, rektor, Christian Finnsgård, teknologie doktor,  koordinator,
Magnus Karlsteen, docent, Gunnar Westman, professor och Dan Kuylenstierna, docent samtliga från Chalmers samt Claes Annerstedt, prefekt, Göteborgs universitet. Toppidrottare som studerar vid Chalmers och Göteborgs universitet ger sina synpunkter på sportsatsningen.

Ulf Gustavsson, är moderator och diskussionsledare.

Kontakta Svante Svensson, tel 070-649 57 00, e-post svante@qfood.se

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.