Nya vindar i den finska skogen

Den finska skogsindustrin har genomgått ett blodbad. Dålig lönsamhet har lett till flera nedlagda företag. Men en gemensam satsning mellan skogsägare, företag, forskning och politik har vänt utvecklingen. Vad kan övriga nordiska länder lära av den finska framgångsmodellen?

Seminarium med IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 14 november 2016 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Den stor finska satsningen håller på att rita om den skogsindustriella kartan. Nya produkter utvecklas och stora investeringar görs. Gamla fabriker väcks till liv. 2014 utvecklade Finland en biokemisk strategi där skogsbranschen utgör grunden. Branschens starka engagemang är en förklaring till varför Finland idag är en verklig föregångare inom biokemin. Vilka är lärdomarna från den finska nationella kraftsamlingen?

Nokias svårighter ledde till en kris inom hela det digitala området motsvarande den inom bland annat skogsindustrin. För att hantera olika branschers utmaningar har Finlands industriforskningsinstitut strukturerats om. Det nya RISE innebär en motsvarande förändring i Sverige. Vad kan vi lära av de finska erfarenheterna? Kan ett närmare samarbete mellan de fyra nordiska länderna öka deras konkurrenskraft?

Vid seminariet medverkar Henrik Ehrnrooth, bland annat ordförande i konsultföretaget Pöyry och Antti Vasara, VD i det finska forskningsinstitutet VTT. Henrik Ehrnrooth är även utländsk ledamot av IVA.

Moderator: Johan Lindman, Senior Vice President, Group Forest Operations, Stora Enso, med ansvar för globala skogsfrågor.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.