Nycklar till ökad attraktionskraft

Vad behöver göras för att stärka Sveriges konkurrens- och attraktionskraft? Detta är utgångspunkten för huvudrapporten i projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Den presenteras vid seminariet och kommenteras av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 4 november 2015 16:00 - 18:30

Sveriges välstånd kan inte tas för givet. Andra länder ökar sin konkurrenskraft snabbare än vi. Globalisering och digitalisering påverkar oss både i internationella sammanhang och på hemmaplan. Samtidigt innebär kraven på en hållbar ekonomisk tillväxt stora möjligheter för Sverige.

I rapporten presenteras ett framtidsprogram i åtta punkter. Det utgår från analys av dagsläget och förslag inom de 6+1 områden som avgör Sveriges konkurrens- och attraktionskraft.

Vid seminariet presenteras rapporten av medlemmar ur styrgruppen i vilken ingår: Carl Bennet (ordförande), Carl Bennet AB, Tomas Billing, Nordstjernan, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Charlotte Brogren, VINNOVA, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Martin Lorentzon, Spotify, Björn O. Nilsson, IVA, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Eva Nordmark, TCO, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Anders Sundström, Swedbank, Håkan Sörman, SKL och Karl-Petter Thorwaldsson, LO.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.