Ökad konkurrenskraft genom mångfald

Sverige är sedan länge ett migrationsland. 1800-talets massutvandring följdes av invandring under 1900-talet. Dagens stora flyktinginvandring utmanar vår förmåga till integration. Idag är Sverige sämst i Norden på att dra nytta av invandrad kompetens. 

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Torsdag den 12 maj 2016 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I fokus för arbetet i IVAs programråd ”Mångfald för konkurrenskraft” står vikten av mångfald i näringslivet och dess betydelse för att öka svenska företags internationella konkurrenskraft. Det gäller att ta tillvarata kraften och idérikedomen hos de många individer med utländsk bakgrund som av olika skäl söker sig till Sverige. Programrådet ska besvara frågan hur IVA bäst kan bidra till detta arbete.

Programrådet startade sitt arbete våren 2015. Sedan dess har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar. Kunskapen och kompetensen hos många av dessa är stor. Men det gäller att ta tillvara den. År 2030 kommer det exempelvis att saknas 50 000 ingenjörer. Många flyktingar har just den kompetensen.

 IVA Väst och Programrådet Mångfald för konkurrenskraft bjuder nu in till seminarium där mångfaldens betydelse för näringslivet i Sverige står i centrum. Programrådet vill ha inspel till det fortsatta arbetet. Vi vill lyfta fram nya idéer och goda initiativ på regional och nationell nivå. Därmed hoppas vi inspirera och utmana andra att ta efter eller utveckla idéerna kring vad vi kan göra för att ta tillvara de möjligheter ökad mångfald och integration innebär. 

{Facts box}

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.