Ökad regional attraktionskraft

Sveriges regioner måste attrahera både individer och företag för att kunna hävda sig i en allt mer globaliserad värld. 
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 29 januari 2015 10:00 - 16:00

Läs rapporten 


Grunden för ett fortsatt högt välstånd i Sverige är en stark attraktionskraft. Detta förutsätter hög konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Utmaningen för Sveriges regioner är att utifrån sina unika förutsättningar stärka attraktionskraften. Specialisering, digitalisering och öppen innovation ger nya möjligheter.

  • Hur konkurrenskraftiga är de svenska regionerna?
  • Hur utnyttjar regionerna bäst de nya möjligheterna?
  • Hur kan samverkan med andra regioner och nationella aktörer bidra till en positiv utveckling?

IVA projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt bjuder in till dialog kring dessa frågeställningar. Vid konferensen presenteras en ny rapport om Sveriges regioners arbete med innovation och attraktionskraft. Rapporten bygger på intervjuer med regiondirektörer, landshövdingar, operativt ansvariga för innovationsarbetet och företagsledare.

Vid konferensen medverkar många av de intervjuade från regionerna. Från projektets styrgrupp medverkar Carl Bennet (ordförande), vd Carl Bennet AB, Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, Björn O. Nilsson, vd IVA, Eva Nordmark, ordförande TCO, Håkan Sörman, vd SKL. Medverkar gör även Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anna Olofsson, enhetschef Regional tillväxt, Näringsdepartementet samt Konrad Bergström, president Zound Industries.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.