Ölflaska av papper och andra nya material från skogen

Allt som kan göras av olja kan göras med skogen som råvara. FoU-arbetet kring nya material är intensivt. Vilka resultat kan bli grunden för kommersiella produkter i närtid? Hur ser utvecklingen ut på längre sikt?

Seminarium med IVA Nord och Norrlandsfonden. Foto: BillerudKorsnäs

Casino Cosmopol, Casinoparken 1, Sundsvall.
Torsdag den 6 februari 2020 15:00 - 17:00

Utvinning, fraktionering och rening av komponenter från skogsråvara är centralt för skogsindustrin. Nu utvecklas metoderna. Därmed blir det möjlight att ta fram exempelivs helt nya typer av bioplaster, nya fiberbaserade förpackningsmaterial, lim, lack, färg, medicintekniska produkter och lastbärande material. Treesearch är en mötesplats för forskare från industri och akademi. Hör mer om  framtidsprojekten som använder plattformen för sitt arbete.

Många nya material finns redan på marknaden. Ett exempel är DuraSense™ by Stora Enso ett biokompositmaterial med träfiber, lika formbart som plast och samtidigt lika starkt och hållbart som trä. Användningen ger upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp. Materialet kan användas för en olika formsprutade produkter som möbler, lager- och logistikprodukter,  konsumtionsvaror, industrikomponenter, fordonskomponenter och plast som kommer i kontakt med livsmedel. Vid seminariet får du veta mer om utvecklingsarbetet och Stora Ensos lansering av DuraSense.

Öl i metallburk? Inte längre en självklarhet. I innovationsprojeketet Paper Bottle samarbetar BillerudKorsnäs med några av världens ledande aktörer inom barriärer, design och teknik. Tillsammans har de skapat världens första helt återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara pappersflaska för kolsyrade drycker. 2013 kom den första prototypen. Om några år ska den vara i produktion i full skala. Ta del av projektets utmaningar och nycklarna till framgång!

Välkommen till ett seminarium med många konkreta exempel på hur skogsnäringen som grön bransch  bidrar till klimatomställningen idag och i framtiden.

Program:

14:30 Registrering och kaffe

15:00 Seminarium

Inledning - Stina Blombäck, IVA Nord, Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden

Nya material från skogen Daniel Söderberg, föreståndare för den nationella forskningsplattformen Treesearch

Naturligtvis träfiberkomposit - Mikael Hannus, innovationschef Stora Enso

Pappersflaskan - designa för återvinningsbarhet med förnyelsebara material - Micael Ragnarsson, Director Tech Center, BillerudKorsnäs

Textila material från skogen -  Per Embertsén fd R&D Manager, SCA

17:00-19:00 Mingel och italiensk buffé

Anmälan

OBS! Tag med legitimation. Du behöver registrera dig för att komma in till möteslokalen på casinot. OBS!

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.