Olika lärosäten - olika samhällsroller

Hur ser svenska lärosäten på sina roller i samhället och hur avspeglar det sig i verksamheten? Hur arbetar högskolor och universitet strategiskt på olika nivåer: regionalt, nationellt och internationellt? Ger systemen för styrning och fördelning av resurser de avsedda effekterna?

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 20 mars 2017 16:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Stefan Lundborg vid Karlstads universitet har med hjälp av Martin Wikström (IVA) och Mats Benner (Lunds universitet) gjort en jämförande studie av fyra olika lärosäten: Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad. Syftet med studien är att visa på lärosätens olika förutsättningar, strategiska överväganden och verksamheternas effekter. Vad betyder det för hur lärosätena bör styras och finansieras?

Studien presenteras av Stefan Lundborg och Martin Wikström och kommenteras av professor Mats Benner.

En panel bestående av Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen, Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet och Mikael Alexandersson, tidigare rektor för Högskolan i Halmstad, fortsätter diskussionen om lärosätenas situation och relation till staten.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.