Olika universitet och högskolor - olika samhällsroller?

Välkommen till ett seminarium om effekter av olika lärosätens verksamheter och hur dessa skiljer sig åt. 
Hästgatan 2, Visby
Hitta hit
Måndag den 4 juli 2016 10:15 - 11:05

Vilka olika roller har universitet och högskolor i samhället? Vad betyder ett lärosäte för lokalsamhället, näringslivet, sjukvården och forskningsfronten? Och vart tar studenterna vägen efter examen? Projektet har studerat fyra svenska lärosäten, Högskolan i Halmstad, Karlstad universitet, Uppsala universitet och Luleå tekniska högskola och hur verksamheter och resultat skiljer sig åt. Men innebär skillnaderna i samhällsroller att lärosätena bör styras, finansieras och utvärderas på olika sätt? Borde de därför också ha olika uppdrag?

Medverkar gör Björn O. Nilsson, vd IVA, Karin Röding, Statssekreterare, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen, Gunnar Svedberg, ordförande IVAs projekt Utsiktsplats forskning, Martin Wikström, projektledare IVA.

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.