På väg mot ett resurseffektivt näringsliv

Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Mer behöver därför göras med mindre, och våra resurser användas effektivare. Denna utmaning medför samtidigt stora möjligheter för innovativa företag. 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 
Hitta hit
Onsdag den 25 mars 2015 13:30 - 16:50

Genom en mer långsiktig syn på resurser som ändrar det sätt på vilket företagen erbjuder sina produkter till marknaden kan effektiv resurshantering och lönsamhet kombineras och stödja varandra.

IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft arbetar för att stimulera framväxten av sådana nya affärsmodeller. Det ska även identifiera viktiga styrmedel för att främja denna utveckling. Projektets rapport Fakta och trender mot 2050 kommer att presenteras under seminariet. Rapporten sammanställer information och förslag från ett stort antal företag som deltar i projektet kring hur de arbetar idag och inför framtiden med hantering av resurser. Dessutom ger Unilever, OECD och Naturvårdsverket spännande och viktiga bidrag till diskussionen.

Välkommen till ett seminarium med IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller och Naturvårdsverket.

Presentationer

Shardul Agrawala, Head of Environment and Economy Integration Division, OECD Environment Directorate

Truus Huisman, VP Sustainable Business, and Communications Europe

Åsa Söderberg, Swedish Environmental Protection Agency

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.