Jubileumsseminarium: Peak Human?

Förväntningarna är höga på artificiell intelligens (AI). AI-forskningens grundläggande idé är att mänsklig intelligens kan imiteras av en maskin. Detta väcker en rad frågor om vad som är mänsklig intelligens, om hur vår hjärna funkar, och om AI blir vår frälsning eller vårt fall? Vill vi bygga maskiner som förstärker oss människor, eller maskiner som är smartare än vad vi är? Kommer vi snart att nå ”peak human” – den punkt där människan inte längre är smartast på jorden?

Jubileumsseminarium med IVAs avdelning för Elektroteknik och IVAs avdelning för Informationsteknik 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 3 december 2019 11:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Inom AI har optimismen under perioder varit stor, för att sedan övergå i motgångar och skepsis. Idag är AI framförallt bra på att göra förutsägelser och analysera stora datamängder snabbt, exempelvis för att upptäcka vilka bankkunder som sannolikt kommer att klara sina lån, eller identifiera sjukdomar i bilder bättre än en läkare.

Under seminariet visas vad AI kan göra idag och vilka utmaningar vi möter i utvecklingen av nya tillämpningar. Vi kommer också ge en bild av vad som snart kan bli verklighet inom AI och hur det kan komma att påverka oss människor.

Lyssna till, och delta i, ett samtal om hur utvecklingen inom AI, maskininlärning och hårdvara påverkar vår framtid och hur vi ska förhålla oss till detta.

  • Vad menar vi med Peak Human? Och vad är generell artificiell intelligens?
  • Vilka är våra tekniska förutsättningar och vad begränsar oss?

Program:

10:30 Registrering. Vi bjuder på förfriskning 

11:00 Välkommen och inledning

11:05 Vad kan AI göra imorgon? 

Anders Sandberg, framtidsforskare Future of Humanity Institute OxfordIrem Boybat, Predoctoral Researcher IBM Research Zurich, Danica Kragic, professor datalogi KTHStaffan Truvé, medgrundare och teknikchef Recorded FutureThomas Schön, professor Uppsala Universitet och Anders Lansner, professor KTH och SU.

12:45 Mingellunch 

13:45 Vilka blir våra utmaningarna?

Virginia Dignum, professor i datavetenskap Umeå Universitet, Mouna Esmaeilzadeh, läkare och neuroforskare, Robin Teigland, professor Chalmers och Jonas Ivarsson, professor Göteborgs universitet. 

Paneldiskussionen leds av Amanda Lagerkvist, docent och forskare vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

15:15 Paus

15:45 "Peak Human?"

Anders Sandberg, framtidsforskare Future of Humanity Institute Oxford, Anders Ynnermanprofessor i vetenskaplig visualisering Linköpings universitet och ordförande forskningsstrategi WASP, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova och Fredrik Heintz, docent och lektor datavetenskap, Linköpings universitet och ordförande i Svenska AI-sällskapet. 

17:00 Mingel

Moderator vid seminariet är Kristina Höök professor i interaktionsdesign KTH. Seminariet hålls på engelska. Det livestreamas och kan även ses i efterhand.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.