Ett stabilt europeiskt elsystem – perspektiv från EU, Tyskland och Sverige

Ett seminarium arrangerat IVA och de tyska vetenskaps-akademiernas projekt ”Energy Systems of the Future" (ESYS).

Permanent Representation of Sweden to the EU, Square de Meeûs 30, 1000 Brussels, Belgium
Hitta hit
Måndag den 19 februari 2018 17:00 - 19:45

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Elektricitet spelar en central roll för att nå EUs klimatmål. För att möta det ökade behovet av el kommer andelen förnybart att öka, vilket skapar nya utmaningar för elförsörjningen. Det behövs incitament för att skapa reservkapacitet, lagring av energi och för att hantera utbud och efterfrågan. På samma gång växer den europeiska elmarknaden, vilket innebär nya möjligheter att förbättra leveranssäkerhet och att balansera elbehoven över gränserna.

Frågor som kommer att diskuteras på seminariet är: Vilka är alternativen för EU när det gäller att skapa samarbete mellan medlemsländerna för elsektorn, och för att skapa ett stabilt elsystem? Hur effektiva är de mekanismer som föreslagits av EU i det så kallade Vinterpaketet ”Clean Energy for Alla Europeans”?

Vid seminariet kommer vi att diskutera utmaningarna att upprätthålla ett säkert och pålitligt elsystem, samtidigt som man har höga ambitioner vad gäller förnybar produktion. Fokus ligger på Tyskland och Sverige.

Om Vägval el

Mot bakgrund av de stora förändringarna i det svenska energisystemet, lanserade IVA 2014 projektet Vägval el. Uppdraget var att ta fram beslutsunderlag för politiker, om energisystemet med fokus på el. Mer än 100 experter från akademi och näringsliv var involverade i projektet. Projektet levererade löpande rapporter om olika områden, med en avslutande syntesrapport 2017.

Om ESYS

Utvecklingen av energimarknaden innebär stora politiska, ekonomiska och tekniska utmaningar för Tyskland. Med det gemensamma initiativet ”Energy Systems of the Future (ESYS)” stöttar de tyska vetenskapsakademierna förändringen av energisystemet.

Det gränsöverskridande projektet lanserades i april 2013 av acatech – den tyska ingenjörsvetenskapsakademin, den tyska vetenskapsakademin Leopoldina och föreningen för de tyska akademierna för vetenskap och humaniora. Mer än 100 experter från akademi och näringsliv är engagerade i projektet.

Deltagare är bland annat Klaus-Dieter Borchardt, European Commission, DG Energy, Director Internal Energy Market, Karin Byman, energiexpert på IVA, professor Friedrich Germelmann, Leibniz University of Hanover, ESYS, Guillaume Gillet, Manager EU Business Unit, InnoEnergy och Birgitta Resvik, ledamot av IVA och vice president Fortum.

Seminariet hålls på engelska

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.