Polymerer – 100 år av makromolekylär vetenskap

Nya material som plast, gummi, textilier och lim har blivit en självklar del av vår vardag. Ökade krav på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ställer nya krav. Vilka är möjligheterna att utveckla polymera material för att möta de nya kraven?

Seminarium med IVAs avdelning för Kemiteknik i samarbete med KTHs Materialdagen 2020. På bilden polymera mikrostrukturer.

www.iva.se
Tisdag den 29 september 2020 15:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I år är det 100 år sedan nobelpristagaren Herman Staudinger publicerade sin banbrytande artikel som ledde i bevis att polymerer existerar och kan skapas på syntetisk väg. Det har lett till en revolution genom att allt fler polymera material skapats som präglar vår moderna livsstil.

Plast är ett exempel. Den är en omistlig del av vår vardag, både i form av konsumtionsvaror och matförpackningar men också i avancerade material inom elektronik och sjukvård, exempelvis proteser.

Medvetenheten om de negativa miljöeffekterna av vissa fossilbaserade polymera material ökar. Men vi kommer att behöva material med samma egenskaper som dessa  i framtiden. Helst bättre. Samtidigt ökar kraven på cirkuläritet och återvinning.

  • Staudingers teori innebar en revolution för utvecklingen av polymerer. Vilka är de viktigaste utvecklingsstegen? Vilka nya material har kommit fram? Hur har de påverkat vår värld och vårt sätt att leva? Och hur ser forskningsfronten ut idag?
  • Möjligheten att framställa polymerer på syntetisk väg har öppnat hel nya möjligheter för den kemiska industrin? Vilka är de viktigaste utvecklingsstegen? Hur ser framtiden ut och hur konkurrenskraftig är svensk industri?
  • Hur arbetar kemisk industri idag med nya material och den gröna omställningen? Hur kan polymera material återvinnas? Vilka initativ tas just nu?
  • Plast och andra polymera material är heta politiska frågor. Hur kan politiken hantera frågorna? Hur ska vi skapa en nyanserad, kunskapsbaserad debatt som grund för bra beslut? 

Programmet hittar du här 

Medverkande: Virgil Percec, Professor, University of Pennsylvania, Ann-Christine Albertsson, professor emeritus, KTH, Mats Johansson, professor och prefekt för Institutionen för fiber och polymerteknologi, KTH, Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor, IKEM, Stefan Lundmark, Principal Scientist, Perstorp, Karin Markides, University President, American University of Armenia, Åsa Stenmarck, materialflödesexpert, Naturvårdsverket, Christer Sjölin, tidigare vd på bland annat KemaNord Industrikemi, Henrik Thunman, professor, Chalmers.

Moderator: Ulrica Edlund, professor och vice föreståndare Materialplattformen vid KTH.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för Kemiteknik i samverkan med Materialplattformen på KTH, Materialdagen 2020.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.