Polymerer – 100 år av makromolekylär vetenskap

Nya material som plast, gummi, textilier och lim har blivit en självklar del av vår vardag. Ökade krav på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ställer nya krav. Vilka är möjligheterna att utveckla polymera material för att möta de nya kraven?

Streamas live

Seminarium med IVAs avdelning för Kemiteknik

www.iva.se
Tisdag den 29 september 2020 15:00 - 18:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

I år är det 100 år sedan nobelpristagaren Herman Staudinger publicerade sin banbrytande artikel som ledde i bevis att polymerer existerar och kan skapas på syntetisk väg. Det har lett till en revolution och allt fler polymera material har skapats vilka präglat vår moderna livsstil. Plast är ett exempel. Den är en omistlig del av vår vardag, både i form av konsumtionsvaror och matförpackningar men också i avancerade material inom elektronik och sjukvård, exempelvis proteser.

Medvetenheten om de negativa miljöeffekterna av vissa fossilbaserade polymera material ökar. Men vi kommer att behöva material med samma egenskaper och helst bättre i framtiden. Samtidigt ökar kraven på cirkuläritet och återvinning.

  • Staudingers teori innebar en revolution i utveckling av polymerer. Vilka är de viktigaste utvecklingsstegen? Hur har det påverkar vår värld och vårt sätt att leva?
  • Hur har den kemiska industrin utvecklats genom möjligheterna att framställa polymerer på syntetisk väg?
  • Hur arbetar kemisk industri idag med nya material och den gröna omställningen?
  • Hur ser forskningsfronten ut?
  • Hur ska vi skapa en nyanserad, kunskapsbaserad debatt kring plast och andra polymera material?

Medverkar gör bland andra: Ann-Christine Albertsson, professor emeritus, KTH, Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor, IKEM, Stefan Lundmark, Principal Scientist, Perstorp, Henrik Thunman, professor, Chalmers.

Moderator: Ulrica Edlund, professor, KTH

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för Kemiteknik

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationansvarig Människa - Teknik - Samhälle
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.