Praktik får kvinnor att välja en teknisk utbildning, ger en målbild för studenter och motivation

Kompetensförsörjningsfrågan är en ödesfråga för Sverige. Jakten på ingenjörer är högt upp på många arbetsgivares agenda, såväl privat som offentlig sektor. Könsaspekten är en nyckelfråga,ingenjörsutbildningarna behöver bli mer attraktiva för unga kvinnor för att skapa en mer heterogena arbetsmarknad
Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 1 juli 2019 09:00 - 10:00

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien driver Tekniksprånget sedan 2012, ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, högskolorna och regeringen. I syfte att inspirera unga till högre tekniska studier genom praktik.

Medverkande

Anna Adolfsson, fd. praktikant Tekniksprånget Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå tekniska universitet, Fredrik Christensson, Utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet, Lena Erixson, Generaldirektör, Trafikverket, Jonas Gustavsson, VD, ÅF, Tobias Krantz, Moderator, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, Alexandra Ridderstad, Verksamhetschef, Tekniksprånget, Carl-Henric Svanberg, Preses, IVA, Gunilla Svantorp, Olga Wollbo fd. praktikant Tekniksprånget, Utbildningsutskottets ordf, Socialdemokraterna, Klas Wåhlberg, VD, Teknikföretagen.

Vill du delta? Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats. I samband med seminariet serveras frukost.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.