Praktik för unga - en brygga mellan studier och arbete?

Vilka framtida kompetensutmaningar står arbetsgivare inom privat och offentlig sektor inför? Kan praktikplatser vara en väg in i det svenska arbetslivet för ungdomar?
Hästgatan 1, Visby
Hitta hit
Måndag den 30 juni 2014 11:00 - 12:00

Tekniksprånget bjuder in till seminarium om kompetensutmaningar för arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Vilken roll kan praktik spela för ungdomar, för arbetsgivare och för samhället i stort?

Välkommen till ett seminarium om hur vi tar oss an en av utmaningarna på framtidens arbetsmarknad arrangerat av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Deltagare är Håkan Sörman, vd SKL, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer, Torborg Chetkovich, vd Swedavia, Jan-Eric Sundgren, ordförande i Tekniksprångets styrgrupp samt senior rådgivare hos Volvo Group samt Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götaland.

Moderator: Therese Larsson Hultin

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.