R2B Summit & Sessions West

IVA Väst och projektet Research2Business (R2B) hälsar dig som arbetar med innovation, forskning och utveckling, eller hållbarhet, i företag eller organisation välkommen till ett digitalt lunchseminarium med fokus på nyttiggörande av aktuell forskning.

Anmäl dig här

Digitalt möte via Zoom
Torsdag den 25 mars 2021 11:30 - 13:30

Vi inleder med en diskussion om samverkan och nyttiggörande av aktuell forskning och innovationsstöd ur ett västsvenskt perspektiv. 

Under efterföljande R2B Sessions ger vi dig möjlighet att få en fördjupad presentation av flera forskningsprojekt, med koppling till Västsverige, från IVAs 100-lista 2020. Listan utgörs av aktuella forskningsprojekt på temat hållbarhet som representeras av forskare som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Program (fler medverkande tillkommer)

Moderator: Anders Sahlman

11:30 Därför arbetar vi med Research2Business och IVAs 100-lista
Marianne Dicander Alexandersson, ordförande IVA Väst och för R2Bs styrgrupp ger oss bakgrunden. 

11:35 Hur stödjer vi samverkan mellan högskola, företag och näringsliv?
Klementina Österberg, VD, GU Ventures, Camilla Pettersson, Gruppledare för Innovation och nyttiggörande, Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet, Jonas Sandwall, Kommunikations- & marknadschef, Chalmers Ventures, Bo Norrman, Innovationsrådgivare, Chalmers Innovationskontor, Malin Mohr, projektledare IVAs Research2Business. 

12:15 - 13:30 R2B Sessions - forskarpresentationer i digitala mötesrum

Introduktion till R2B Sessions av Anna Nilsson-Ehle och Anna Holmberg Borkmann från R2Bs styrgrupp.

I våra R2B Sessions presenterar forskare sina forskningsprojekt och ger utrymme för dialog och frågor. Mötesformen kräver ditt aktiva deltagande, varför din anmälan är bindande.

Observera att sessionerna pågår parallellt - du väljer i din anmälan vilken du vill delta i. Klicka på namnet för mer information om respektive forskningsprojekt.

Session 1

Session 2

Anmäl dig här

IVAs 100-lista 2020 - forskning för hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-listor sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningsprojekten på den första 100-listan, som presenterades i mars 2019, har affärspotential med bäring på ämnet digitalisering medan vi på 2020 års lista synliggör forskning med koppling till hållbarhet. Allt om 100-listan.

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.