R2B Summit 2020

R2B Summit är en årlig nationell mötesplats dit utvalda forskare från högskolor, universitet och institut och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer bjuds in. I år är vi helt digitala och bjuder in allmänheten att ta del av delar av programmet via live-streaming.
www.iva.se/r2b-summit-2020
Onsdag den 2 september 2020 10:30 - 12:00

R2B Summit 2020 fokuserar på forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling.

Program

Välkomna - därför arbetar vi med Research2Business                     
Anders Sahlman, dagens moderator och Marianne Dicander Alexandersson, ordförande Research2Business styrgrupp och Malin Mohr, projektledare R2B

Hållbarhetsutmaningen - vikten av samverkan mellan akademi och näringsliv 
Leif Johansson, nuvarande styrelseordförande för Astra Zeneca, plc och tidigare preses för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Tuula Teeri, Vd IVA

Hållbarhetsutmaningen ur ett globalt perspektiv
Per Liljenberg, Deputy Director of Portfolio Management, Bill & Melinda Gates Foundation

Samverkan mellan akademi och näringsliv - statens roll 
Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning

Passion som drivkraft. Så skapar vi innovation för en hållbar värld
Jenny ElfsbergChef för innovationsledning Vinnova

Forskningsprojekt med fokus på hållbarhet från IVAs 100-lista 2020 
Malin Persson och Anna Borkmann från R2Bs styrgrupp ger oss en översikt av forskningsprojekten på IVAs 100-lista 2020

Webbinariet arrangeras av projektet Research2Business, som drivs för att stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Målet är att öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta. 

Partners och finansiärer

R2B startades av IVA i december 2017 och är en långsiktig satsning som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.