R2B Summit 2020

R2B Summit är en årlig nationell mötesplats dit utvalda forskare och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer bjuds in. Nästa R2B Summit genomförs den 18 mars 2020 - nu kan du som är ansvarig för forskning och utveckling eller årets tema hållbarhet på ett företag anmäla ditt intresse för att delta!

Runt hundra forskare mötte lika många företagsrepresentanter på den första upplagan av R2B Summit 2019 - anmäl ditt intresse för att delta i R2B Summit 2020 redan nu! 

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 18 mars 2020 12:00 - 21:00

Anmäl ditt intresse att delta här 

R2B Summit är en unik mötesplats och möjlighet för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Under dagen får ett urval av forskarna från IVAs 100-lista möjlighet att presentera och diskutera sin forskning, hitta nya möjliga vägar att tillämpa sin forskning på genom att lära sig mer om företagens behov, och direkt på plats skapa kontakter för tänkbara framtida samarbeten.

R2B Summit 2020 kommer att presentera forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. 

Partners och finansiärer

R2B Summit är en aktivitetet inom projektet Research2Business - en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) driver i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet.

 R2B Partners och finansiärer

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.