R2B Summit 2022 – unik möjlighet att möta forskning med affärspotential

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och projektet Research2Business välkomnar dig som har en ledande position eller ansvarar för innovation, forskning och utveckling, på ett företag eller en organisation, till R2B Summit den 11 oktober. Under dagen presenteras 52 aktuella forskningsprojekt inom kategorierna Affärsmodeller, Cirkulär ekonomi, Deep Tech, Gröna och Blå Näringar, Infrastruktur, Samhälle och välfärd och Smart industri.

Norra Latin, Drottninggatan 71b, 111 36 Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 11 oktober 2022 09:30 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Heldagsarrangemanget R2B Summit utgör en unik mötesplats och möjlighet för näringsliv och forskare att hitta varandra, utbyta erfarenheter och perspektiv och tillsammans skapa innovation och affärsmöjligheter. Under dagen får du möjlighet att bekanta dig med totalt 52 aktuella forskningsprojekt från svenska lärosäten.  Alla med stor potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

De 52 forskningsprojekten är utvalda till IVAs 100-listor 2021 och 2022, med de övergripande temana ”Hållbar krisberedskap” och ”Teknik i mänsklighetens tjänst”. Alla projekt representeras av forskare som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Program

09:30 Registrering

10:00 Hur blir vi bäst i världen?

Vad krävs för att Sverige ska bli ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet? 

Hur blir forskningsresultat till affärsnytta?

Praktiska exempel på framgångsrikt nyttiggörande.

11:00-17:00 R2B Sessions inklusive lunch

Under varje Session får du möjlighet att lyssna till fem forskningsprojekt, med utrymme för diskussion och frågor. Sessionerna under R2B Summit faciliteras av ett 20-tal personer. Du väljer själv vilka Sessions du vill delta i via mötesappen alla anmälda får ta del av under slutet av september.

17:00 Avslutning och mingel

Medverkande

Marcus Wallenberg, preses IVA, Fredrik Hörstedt, Direktör och Avdelningschef Internationellt samarbete, Vinnova, Jenny Elfsberg, Avdelningschef innovationsledning, Vinnova  Tuula Teeri, vd IVA, Marianne Dicander Alexandersson, styrgruppsordförande Research2Business, Malin Mohr, projektledare Research2Business, Staffan Truvé, forskningsdirektör Recorded Future, Gunilla von Platen, Co-Partner Transcom, Entrepreneur, Investor, Co Founder Xzakt Kundrelation AB, Susanne Norgren, Group Expert Materials Design, Sandvik & Adjungerad professor vid Industriell Produktion Lunds universitet, Anders Holmén, Vice President och chef vid läkemedelsforskningen på AstraZeneca och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet. Moderator är Anders Sahlman.

Fler medverkande kan tillkomma.

Sessions och deltagande forskningsprojekt

Under R2B Summit kan du delta i tre sessions under följande tider: 11:20-12:20, 13:35-14:35 och 15:20-16:20. I eventappen som våra deltagare får tillgång till innan eventet väljer du själv vilka sessions du vill delta i.

Vi erbjuder sammanlagt tio sessions i nedanstående kategorier och tillämpningsområden:

______________________________________________________________

Affärsmodeller och gröna näringar

Tusen och en krisövningar, Implementing Second Life Business Models, Akoustos, Hållbar svampodling till dubbla produkter och Sustainable Rubber from Birch Bark.

Cirkulär ekonomi

Remometer, Recycling and remanufacturing, Cirkulera skogsindustriella restströmmar, Svampar för produktion av framtidens protein och Material Imaging Analyzer.

Deep tech 1

AI for GreenTech, True precision medicine, AM4Life och SMENA.

Deep tech 2

QT-PIE, InnoBrain, SweDeliver, Mikro-LEDar för AR displayer och Dpella.

Gröna och blå näringar

Sustainable Chemicals from Wood (XPC), High-Quality Graphene, Risk-free contaminated sites, Nano4Water och Vertisà.

Infrastruktur

RadSensE, Trafiktorn för uppkopplade självkörande fordon, GreenGrids-Flex, HyCoGen, HCT-City och HECARRUS.

Samhälle och välfärd 1

VisBac, Mobistudy, Välfärdsbiblioteket, Design för en energiresilient vardag, Civila insatspersoner för kortare responstider och räddade liv och Naturlik flourescensmärkning av mRNA.

Samhälle och välfärd 2

ECG sensor and system, Wireless energy link for artificial hearts, MEPPS, Hydroc och Diagnostik av hjärtsjukdomar med mobilen.

Samhälle och välfärd 3

ParkApp, Embedded Sensor Systems for Health, Countagen och Intelligent riskhantering.

Smart industri

Anseenderisker och -möjligheter, DiCyano, Arrowhead Tools, Human oriented Proximity Detection, AI Factory och DIGISWITCH.

R2B Summit arrangeras av IVAs projekt Research2Business för att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta. Utgångspunkten är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

IVAs 100-listor består av ett urval aktuella forskningsprojekt från Sveriges lärosäten som bedöms ha potential att affärsutvecklas eller på annat sätt nyttiggöras. Forskningsprojekten väljs ut i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier.

partnerloggor_r2b.jpg

Kontaktinformation

Johanna Theander
Projektkoordinator
Telefon 073-443 49 18

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.