Räcker virket från skogen?

Framgångsrik och expansiv skogsindustri, omställning till det fossilfria samhället, utveckling av den cirkulära ekonomin, gröna kemikalier och ökande avsättningar till reservat och biotopskydd. Skogen ska räcka till mycket. Gör den det? Vilka strategier bör industrin satsa på?

Seminarium med IVAs Avd. VIII och KSLA

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 19 april 2018 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Seminariet belyser prognoser och analyser av skogsindustrins råvaruförsörjning i en komplex verklighet.

Seminariet är ett samarrangemang mellan IVAs Avdelning VIII för skogsnäringens teknik och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

 

 Inledning: Ola Hildingsson, fd VD Domsjö Fabriker

Prognoser över framtida virkesbalanser i nordeuropa och global: Tomas Thuresson, VD Brevens Bruk, Petteri Pihlajamäki, Director at Pöyry Management Consulting, Karl Duvemo, Planeringsspecialist SCA

Nya industrikoncept och dess påverkan på virkesbalansen: Jonas Joelsson, Systemanalytiker SP Processum/RISE

Omvärldsanalys: Peter Holmgren, fd Director General, CIFOR

Ökande efterfrågan på naturvård skärper konkurrensen om träden. Vilka marknadslösningar har industrin att tillgå för ett ökat virkesflöde? Håkan Larsson, fd Skogsdirektör Södra

Debatt: Moderator Ola Hildingsson

 

Lunch serveras klockan 12 för de som vill. Anmälan och betalning för lunch görs i nästa steg.

Seminariet var tidigare fullt men på grund av flytt till en större lokal kan vi nu öppna anmälan igen. Välkomna!

Kontaktinformation

Johanna Theander
Projektkoordinator
Telefon 073-443 49 18

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.