Resurseffektiva affärsmodeller för framtidens textil- och konsumentprodukter

Att styra om materialanvändningen till cirkulära resursflöden och ökad resurseffektivitet kräver en stor omställning av konsumentprodukter, inklusive textil. Hur skapar vi nya affärsmodeller för att i grunden styra om de linjära resursflödena till cirkulära? Vilka material och framställningssätt blir viktigast ur hållbarhetssynpunkt? Vilka möjligheter skapar innovationer och digitalisering? Och vilka styrmedel och incitament behöver införas för att främja utvecklingen?

Frukostmöte med arbetsgrupp Konsumentprodukter inom Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 2 juni 2016 08:00 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Konsumentproduktsgruppen inom IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft" har sedan 2014 arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde och lyfta fram exempel på affärsmöjligheter inom konsumentprodukter.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle.

Vid seminariet presenteras konsumentproduktsgruppens projektresultat. Ett antal företag berättar om hur de arbetar med frågorna. Projektets branschrapport för konsumentprodukter läggs också fram.

PROGRAM

07.30 Frukost och kaffe framdukat

08.00 IVAs vd Björn O. Nilsson hälsar välkommen.

Inledning. Caroline Ankarcrona (IVA), huvudprojektledare Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft.

Presentation av projektets slutsatser och förslag. Henrik Lampa (Development Sustainability Manager, H&M), ordförande arbetsgruppen Konsumentprodukter och Caroline Hofvenstam (IVL), projektledare arbetsgruppen Konsumentprodukter.

Modets digitalisering - modemässig bärbar IT, interaktiva livesända videovisningar och crowdsourcing för att erbjuda kläder som passar. Oskar Julin, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

H&M mot 100 % cirkulärt. Henrik Lampa (Development Sustainability Manager, H&M), ordförande arbetsgruppen Konsumentprodukter.

Panel med Henrik Lampa och Michael Schragger, grundare och vd, Sustainable Fashion Academy.

Hur kan IVA ta projektarbetet vidare? Magnus Breidne, projektchef, IVA.

09.30 Slut

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon Tel: 08-791 29 42

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.