Resurseffektiva affärsmodeller för framtidens textil- och konsumentprodukter

Att styra om materialanvändningen till cirkulära resursflöden och ökad resurseffektivitet kräver en stor omställning av konsumentprodukter, inklusive textil. Hur skapar vi nya affärsmodeller för att i grunden styra om de linjära resursflödena till cirkulära? Vilka material och framställningssätt blir viktigast ur hållbarhetssynpunkt? Vilka möjligheter skapar innovationer och digitalisering? Och vilka styrmedel och incitament behöver införas för att främja utvecklingen?

Frukostmöte med arbetsgrupp Konsumentprodukter inom Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 2 juni 2016 08:00 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Konsumentproduktsgruppen inom IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft" har sedan 2014 arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde och lyfta fram exempel på affärsmöjligheter inom konsumentprodukter.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle.

Vid seminariet presenteras konsumentproduktsgruppens projektresultat. Ett antal företag berättar om hur de arbetar med frågorna. Projektets branschrapport för konsumentprodukter läggs också fram.

{Facts box}

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.