Resurseffektivitet inom livsmedelskedjan

Att öka resurseffektiviteten i den svenska livsmedelsindustrin kräver stora omställningar. Hur skapar vi nya produktionssätt och nya affärsmodeller som i grunden kan styra om dagens linjära resursflöden till cirkulära? Vilka möjligheter finns för en effektivare användning av befintliga resurser i livsmedelskedjans alla led, från primärproduktion till konsumtion och återanvändning? Vilka styrmedel och incitament behöver införas för att främja en sådan utveckling?

Frukostmöte med arbetsgrupp Livsmedel inom Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 30 maj 2016 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Arbetsgruppen Livsmedel inom IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft" har sedan 2014 arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle.

Vid seminariet presenteras livsmedelsgruppens projektresultat. Med på seminariet finns också företag, innovations- och forskningsfinansiärer som tagit aktiva steg mot en hållbarare livsmedelsproduktion. Vilka möjligheter och hinder ser de?

{Facts box}

Välkomna!

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.