Resurseffektiva livsmedelstransporter - finns de?

Presentation av IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis nya rapport om livsmedelstransporters resurseffektivitet. Rapporten är framtagen i samarbete med Teknikföretagen.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 9 oktober 2019 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Hur hållbara är svenska livsmedelstransporter idag? Kan e-handeln med matkassar utvecklas utan att påverka miljön negativt? Vad krävs för att vara lönsam och samtidigt hålla klimat- och miljöpåverkan hålls på så låg nivå som möjligt?

Lyssna till Jacqueline Oker-Blom, IVA/Aboutfuture, presentera rapporten om livsmedelstransporters resurseffektivitet. Rapporten har tagits fram av IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. 

Efter presentationen genomförs en paneldiskussion med Mattias Goldmann, moderator, Chief Sustainability Officer, Sweco, Anna-Karin Modin Edman, hållbarhetschef Arla, Åke Svensson, styrgruppsordförande Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, Jan-Eric Sundgren, ordförande för delprojektet för Mobilitet, med fler.

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi samlar över 50 företag, organisationer och myndigheter under visionen att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle. Syftet är att i samklang med FNs hållbarhetsmål stärka Sveriges konkurrenskraft i en framtid med begränsade resurser, samtidigt som samverkan och rörelse framåt skapas kring Sveriges resursvägval. Projektet är en uppföljning av IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, som genomfördes 2014–2016.

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.