Resurseffektivitet och råvaror

Att öka resurseffektiviteten i det svenska samhället kräver stora omställningar. Hur skapar vi nya produktionssätt och nya affärsmodeller som i grunden ökar värdena av vår råvarutillförsel? Vilka möjligheter finns för en effektivare användning av befintliga råvaruresurser i svenskt näringsliv och samhälle i alla led, från primärproduktion till konsumtion och återanvändning? Vilka styrmedel och incitament behöver införas för att främja en sådan utveckling? Hur ser intresset ut för att nyttja biogena råvaror som insatsmaterial?

Frukostmöte med arbetsgrupp Insatsvaror inom Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 27 maj 2016 08:30 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd


Arbetsgruppen Insatsvaror inom IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft" har sedan 2014 arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle.

Vid seminariet presenteras insatsvarugruppens arbete och projektresultat. Vidare kommer representanter från bas- och återvinningsindustrin att kommentera resultaten och ge sin bild av utmaningarna framöver. Vilka möjligheter och hinder ser de? Seminariet ger också en inblick i IVAs kommande arbete inom resurseffektivitet. Utöver detta ges tid för frågor och diskussion.

PROGRAM

08.00 Frukost och kaffe framdukat

08.30 IVAs vd Björn O. Nilsson hälsar välkommen.

Inledning. Caroline Ankarcrona (IVA), huvudprojektledare Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft

Resurseffektivitet kring insatsvaror. Leif Brodén, ordförande arbetsgrupp Insatsvaror.

Presentation av arbetsgruppens branschrapport. Peter Stigson (IVA/Cowi), projektledare arbetsgruppen Insatsvaror.

Kommentarer. Kommentar, Britt Sahleström, VD Återvinningsindustrierna; Nils Hannerz, ansvarig industriell bioekonomi, IKEM; Mårten Larsson, näringspolitisk chef, Skogsindustrierna.

Frågestund.

Nästa resurseffektivitetsprojekt på IVA. Magnus Breidne, projektchef, IVA.

09.30 Slut

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon 070 766 89 97

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.