Rysslands ekonomi - en mardröm eller framtida möjlighet?

Ryssland är ett stort och viktigt grannland till Sverige och EU. Landet har enorma naturtillgångar, en bred industriell bas och en relativt välutbildad befolkning men upplevs idag som en nyckfull aktör politiskt, ekonomiskt och militärt.

Seminarium med IVAs avdelning Ekonomi.

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
Måndag den 30 november 2015 17:30 - 19:00

Ekonomiska sanktioner, låga råvarupriser och en svag rubel sätter hård press på ekonomin. Ryssland kritiseras för att ha ett ogynnsamt investeringsklimat och en lagstiftning som efterlevs godtyckligt samtidigt som vänskapskapitalismen florerar. Något som skapar osäkra förutsättningar för den som vill investera i landet.

Ryssland är en stor potentiell marknad för svenska företag. Vad är det för Ryssland vi kan förvänta oss om 5-10 år? Finns det ett ekonomiskt ljus i tunneln eller föredrar President Putin stabilitet framför reformer som skapar framtidstro?

Vid seminariet, arrangerat av IVAs avdelning för Ekonomi i samarbete med Svensk/Ryska Handelskammaren diskuteras och penetreras dessa frågor av tre framstående Rysslandskännare.

Susanne Oxenstierna, FOI. Senior Researcher på Totalförsvarets Forskningsinstitut med fokus bl.a. på rysk ekonomi och energipolitik med flera utgivna skrifter och rapporter. Susanne kom nyligen med omtalad rapport om effekterna av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.

Stefan Gullgren, UD. Departementsråd och chef för enheten för Östeuropa och Centralasien. Stefan har bl.a. mångårig stationering på ambassaderna i Moskva och Kiev bakom sig – i Ukraina som ambassadör.

Martin Kragh, UI. Martin är nyutnämnd chef för Rysslandsprogrammet inom Utrikespolitiska Institutet. Han är sedan tidigare också forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandstudier med fokus på Rysslands ekonomiska historia.

Moderator är Heinz Sjögren, ordförande i Swedish Chamber of Commerce for Russia & CIS. Heinz har ett mångårigt förflutet som bankman med inriktning på Ryssland & OSS.

Välkommen!

Michael G:son Löw

 

Hampus Lindh

Ordf. IVA AVD  IX

 

Sekr. IVA AVD  IX

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.