Så fixar vi det hållbara samhället i praktiken – hänger politikerna med?

Framtidens goda samhälle är hållbart. Inom många områden går utvecklingen snabbt, men hänger politikerna med?

Möt IVA i Almedalen.

Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 2 juli 2018 11:30 - 13:00

Klimatneutralitet, ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är viktiga områden som bidrar till framtidens goda samhälle.  På seminariet presenteras exempel på utmaningar och möjligheter, som inspel till politiken.

Behovet av helhetssyn, samordning och tydliga spelregler är budskap till politikerna. Seminariet avslutas med politikerdebatt.

Medverkar gör bland andra Åke Svensson, ordförande för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, Anna Denell, Vasakronan, Cecilia Tall, TEKO, Magnus Huss, IKEM,  Elisabeth Nilsson, ordförande IVA-projektet Vägval för klimatet, Stefan Nyström, Naturvårdsverket, Sven Hunhammar, Trafikverket, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Filip Johnsson, Chalmers, Peter Nygårds, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad, Anna Bertilsson, fastighets- och gatudirektör Malmö stad, Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, Jan Oldebring, etableringsdirektör ICA , Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Hanna Lidström, Grön Ungdom, Joar Forssell, LUF och Victor Rundqvist, CUF, 

Moderator är Åsa Söderström Winberg, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Medverkar gör också IVAs projektledare Karin Byman (Vägval för klimatet), Staffan Eriksson  (Framtidens goda stad) och Caroline Ankarcrona (Resurseffektivitet och cirkulär ekononomi), samt Tuula Teeri, vd IVA.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs projekt Framtidens goda stad, Vägval för klimatet samt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

VILL DU DELTA?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.