Så kan världens tunnaste och starkaste material göra samhällsnytta

Världens tunnaste och starkaste material, grafen, har potential att bland annat leda till bättre datorer och säkrare röntgenundersökningar. Men trots det finns materialet i få produkter. Hur kan svenska företag använda grafen för att öka sin konkurrenskraft? Välkommen till ett seminarium om hur grafen tar klivet från laboratoriet ut på marknaden.

 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 21 november 2017 17:30 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Grafen har en potential att revolutionera alltifrån hur vi tillverkar elektronik till hur vi bygger hus.

Välkommen till ett seminarium där professor Jari Kinaret och Helena Theander, Chalmers Industriteknik diskuterar läget inom forskningen och grafens potential för Sveriges konkurrenskraft.  

Jari Kinaret leder Graphene Flagship som består av 156 industriella forskargrupper från 23 länder. Syftet med satsningen är att kommersialisera forskningen inom ett tidsspann på tio år.

Helena Theander startade 2014 det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen på Chalmers Industriteknik. Programmets huvudsyfte är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen genom att identifiera och föra samman viktiga aktörer mot tillämpningar.

Moderator är Gert Nilson, Teknisk direktör Jernkontoret. 

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.