Så påverkar ny teknik elanvändningen

Ett seminarium om Sveriges tekniktrender och hur de påverkar den framtida elanvändningen. Vilka teknikutvecklingstrender kan väntas ske, när kan tekniken få genomslag, vad krävs för att utvecklingen ska få genomslag och vilken påverkan får det på den framtida elanvändningen?
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Tisdag den 14 april 2015 09:30 - 11:40

IVAs projekt Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom 2030. Inom Vägval el finns sex arbetsgrupper: Användning, Produktion, Distribution & Transmission, Miljö & klimat, Samhällsekonomi & elmarknad samt Energipolitik.

Arbetsgruppen Elanvändning kommer att analysera och studera elanvändningen i Sverige idag och fram till 2050. Som ett led i arbetet kommer arbetsgruppen att genomföra ett antal kunskapsseminarium där experter bjuds in för att presentera olika aspekter av den framtida elanvändningen i Sverige.

Läs talarnas presentationer här:

Jan Nordling

Bo Dahlbom

Björn Nykvist

Per Kågeson

Program

Kl 9 Kaffe

Kl 9:30 Välkommen
Maria Sunér Fleming, ordförande arbetsgruppen Elanvändning
Jan Nordling, huvudprojektledare Vägval el

Framtidens it för flexibel efterfrågan
Bo Dahlbom, Sustainable innovation

Kostnadsutveckling för elbilars batterier
Björn Nykvist, SEI

Elektrifiering av tunga transporter med en internationell utblick och dess betydelse för den framtida elanvändningen
Hasso Grünjes, Siemens (presentationens hålls på engelska)

Elfordon – utveckling och elanvändning
Per Kågeson, KTH

Diskussion

Kl. 11:40 Avslutning

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.