Så produceras framtidens el

Hur ser framtidens elproduktion ut? Vad finns det för möjligheter och vilka är begränsningarna?
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 28 januari 2016 13:00 - 15:30

Vid detta seminarium presenterar arbetsgruppen för elproduktion fyra olika alternativa system, som därefter diskuteras ur olika perspektiv:

  • miljöaspekter
  • ekonomi och marknad
  • industrins konkurrenskraft
  • politik
{Facts box}

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: produktion, distribution & transmission, användning, klimat & miljö, samhällsekonomi & marknad och energipolitik.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.