Så produceras framtidens el

Loading the player...
  • IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

  • Torsdag den 28 januari 2016 13:00 - 15:30

  • Seminarieplats 0 kr
    Mingel från 15:30 0 kr

[Bokningen är stängd]

Hur ser framtidens elproduktion ut? Vad finns det för möjligheter och vilka är begränsningarna?

Vid detta seminarium presenterar arbetsgruppen för elproduktion fyra olika alternativa system, som därefter diskuteras ur olika perspektiv:

  • miljöaspekter
  • ekonomi och marknad
  • industrins konkurrenskraft
  • politik

Några av deltagarna är:

Andreas Regnell, Vattenfall, Runar Brännlund, Umeå Universitet, Helén Axelsson, Jernkontoret, Pernilla Winnhed, Svensk Energi, Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institut samt Ingemar Nilsson (S), Richard Nordin (C), Maria Weimer (L) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Energikommissionen.

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: produktion, distribution & transmission, användning, klimat & miljö, samhällsekonomi & marknad och energipolitik.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.