Så ska innovativa och växande företag få en bättre finansiering

Många svenska företag har bra finansieringsmöjligheter och tillgång till kapital. Men det gäller inte de små, växande innovations- och utvecklingsföretagen. Därför behöver staten göra finansieringsinsatser i tidiga skeden. En lösning genom fond-i-fond är ett av de förslag Hans Rydstad lägger fram i sin nya statliga utredning.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 18 augusti 2015 17:00 - 18:30

I IVAs innovationsprojekt har frågan om kapitalförsörjning i tidiga skeden varit ett genomgående tema allt sedan Innovation för tillväxt. Här presenterades förslag till hur tillgången på kapital kan öka genom en ”kompetent finansiell värdekedja”. 

Attraktionskraft för hållbar tillväxt bjuder nu in till ett seminarium,med efterföljande middag, kring Näringsdepartementets nya utredning En fondstruktur för innovation och tillväxt. Utredaren Hans Rydstad presenterar utredningens analyser och förslag som innehåller:

  • Ny fond för statliga riskkapitalinvesteringar
  • Nytt lånegarantisystem
  • Förstärkt innovationsstöd

Vid seminariet medverkar även Carl Bennet, vd och styrelseordförande Carl Bennet AB och ordförande i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt, Pontus Braunerhjelm, professor KTH som också leder den statliga Entreprenörskapsutredningen, Sofia Hjelmberg, ansvarig för tillväxtkapital vid Connect, Region Väst, Björn O. Nilsson, vd IVA och  Johan Carlstedt, huvudprojektledare Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Seminariet leds av Pernilla Ström, ekonomijournalist med lång erfarenhet som egen företagare.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.