Så tar Sverige global ledning inom 3D-printing av metall

3D-printing, eller additiv tillverkning, har framställts som en av de tekniker som kommer att förändra världen. Inom plast är tekniken väl etablerad, och nu är det dags för 3D-printing av metall att bryta igenom på bred front. Inte minst i Sverige tas initiativ på många håll.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 14, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 7 februari 2018 17:30 - 18:20

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Sverige är redan i framkant inom metallpulverteknik – mer än en fjärdedel av allt pulver i världen tillverkas här – och nu är frågan om vi kan tillvarata den starka ställningen för att bli en global spelare inom additiv tillverkning av metall.

Under 2017 genomfördes projektet Ramp-UP, för att samla de svenska initiativen, fastställa state-of-the-art i Sverige, Europa och världen i stort, samt definiera vilka kunskapsluckor som är mest angelägna att fylla för att tekniken ska kunna nå industriell nivå. I Ramp-UP deltog i stort sett alla de företag i Sverige som idag använder tekniken samt de ledande forskarna inom området.

På seminariet kommer Ramp-UP:s projektledare Annika Strondl, Swerea KIMAB, att redovisa vad projektets slutsatser. Dessutom kommer Pasi Kangas och Mikael Schuisky vid Sandviks enhet för additiv tillverkning att berätta hur de ser på teknikutveckling och framtid inom området.

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.