Så vinner vi den gröna kapplöpningen

I vår omvärld har en grön kapplöpning startat om vilken nation och vilka företag som kommer leverera framtidens material, produkter och affärsmodeller. Sverige saknar idag en övergripande plan för att klara utmaningen. Hur vinner Sverige den gröna kapplöpningen?

Seminarium i Almedalen med IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller.

Donnersgatan 6, Visby
Hitta hit
Måndag den 3 juli 2017 15:30 - 16:30

Vi vet att en omställning till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi kommer behövas när vi blir 9 miljarder människor på jorden och en starkt växande medelklass, framförallt i Asien, som alla kommer vilja leva som vi. En myriad av initiativ har satts igång, men rör vi oss i rätt riktning?

Medverkande är:
Ola Alterå, regeringens utredare cirkulär ekonomi
Anna Denell, hållbarhetschef Wasakronan
Caroline von Post, Stormie Poodle
Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot
Johan Hultberg (M), riksdagsledamot
Per Anders Enkvist, vd Material Economics
Jan Nordling, projektledare, IVA
Caroline Ankarcrona, projektledare, IVA 

VILL DU DELTA?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.