SAFER – samverkande säkerhetscentrum

SAFER – fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers – är ett forskningsnav med internationell dragningskraft. Centret består av 30 parter från industri, akademi, forskningsinstitut och samhälle som delar visionen om ett trafiksystem fritt från dödsolyckor och svåra personskador.
SAFER, Lindholmspiren 3, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 22 oktober 2014 17:00 - 18:30

SAFER startade 2006, Chalmers är värd och placeringen är i Lindholmen Science Park. Centret har 100 arbetsplatser i sina 1500 kvadratmeter stora lokaler och här arbetar cirka 300 forskare och experter i något av de drygt 80 projekt som ingår i centret samt träffas informellt, på seminarier och i arbetsmöten.

Sedan 2007 har Chalmers-forskare inom området ”Management of open innovation” följt SAFER utveckling och 2013 disputerade Anna Yström från forskargruppen Managing In-Between med avhandlingen Managerial practices for open innovation collaboration: Authoring the spaces “in-between”.

Anna Nilsson-Ehle, föreståndare för SAFER och Gustaf Dalén-medaljör 2013 samt Anna Yström, teknologie doktor och forskarassistent på Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers kommer att presentera SAFER och teorierna kring vilken roll en verksamhet som SAFER spelar för forskning, innovation och global konkurrenskraft.

IVA Väst hälsar välkommen!

Rolf Andersson
Ordförande IVA Väst

Svante Svensson
Sekreterare IVA Väst

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.