Samarbete högskola industri - idag och i framtiden

Loading the player...
  • IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
    Hitta hit

  • Onsdag den 2 september 2015 17:30 - 19:00

  • Seminarieplats 0 kr
    Middag 400 kr

[Bokningen är stängd]

Sverige har en lång och framgångsrik tradition av framgångsrikt samarbete mellan industri, högskola och universitet. Men i takt med att förutsättningarna förändras omprövas formerna för samarbetet. 

Vid seminariet, som arrangeras i anslutning till IVAs akademisammankomst, tar vi pulsen på utvecklingen:

  • Vad fungerar bra i samarbetet mellan akademi och företag?
  • Vilka områden kan förbättras?

Vid seminariet medverkar bland andra IVAs preses Leif Johansson, Ulf Ewaldsson, CTO Ericsson, Agneta Marell, vice rektor för samverkan och innovation, Umeå universitet, Göran Marklund, chef för avdelningen för verksamhetsutveckling och ställföreträdande gd externa frågor, VINNOVA, Björn O. Nilsson, vd IVA, Margareta Norell Bergendahlvicerektor för samverkan KTH samt Johan Rippe, vice vd PwC och Åke Svensson, vd Teknikföretagen

Moderator: Anders Broström, KTH

Seminariet streamas

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.