Samhällsbyggande och klimatförändringar – vem har ansvaret?

Vi behöver framtidssäkra samhällsbyggandet av flera anledningar. Kraftigare regn, höjda havsnivåer, erosion är alla exempel på faktorer som påverkar vårt boende och vår infrastruktur. Men hur upprätthåller vi ett långsiktigt samhällsskydd i ett klimat under förändring?

Seminarium med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 28 september 2016 13:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Förändrat klimat medför ökad nederbörd och kraftigare regn med risk för översvämningar. I södra Sverige riskerar höjda havsnivåer att orsaka skador på fastigheter och vägar. Erosion förändrar strandlinjer. Önskan av att bo nära vatten gör att byggnader uppförs där det tidigare varit obebyggt. Tidigare naturliga avrinningsområden har försvunnit. Utvecklingen understryker behoven av att  framtidssäkra samhällsbyggandet.

  • Hur ska samhället anpassas efter dessa nya förutsättningar?
  • Vem ansvarar för ett bra samhällsbyggande idag och i framtiden?

Seminariet ger en överblick av forskningsfronten och viktiga forskningsprojekt i Sverige och internationellt. Vi  tar också upp hur  EU arbetar med dessa frågor och de praktiska slutsatserna av klimatmötet i Köpenhamn.

Medverkar gör bland andra Lotta Andersson, Vatten- och klimatanpassnings expert, SMHI, Maria Bartsch, handläggare dammsäkerhetsfrågor, Svenska Kraftnät, Ulf Bjurman, oberoende expert, Claes-Olof Brandesten, Head Dam Safety, Vattenfall Vattenkraft AB, Klas Cederwall, professor emeritus, KTH, Svante Forsström, Svante Forsström Arkitekter AB, Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad, Hans Hanson, professor, Lunds universitet, Lena Malm, kommunfullmäktiges ordförande, Göteborgs stad, Ulf Moback, klimatexpert på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, Bengt Olsson, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, Kristianstad, Markku Rummukainen, professor i meteorologi, Lunds universitet och Per Svensson, klimatstrateg, Malmö stad, Olle Wästberg, ordförande i 2014 års Demokratiutredning.

Program  

 

 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.