Samverkan – ord eller praktik?

Samverkan, Samverkan - Alla pratar samverkan. Men vad är samverkan och vilka erfarenheter har vi?

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för utbildning och forskning.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 23 maj 2018 17:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Samverkan handlar om att överbrygga skillnader i kulturer för att uppnå avsedda resultat. Samverkan handlar om att våga formulera problem som just kan lösas i samverkan, och där hänsyn måste tas till olika drivkrafter - exempelvis akademiska och ekonomiska. Och … samverkan handlar om människor! Vid seminariet går vi på djupet och tittar bortom ”tredje uppgiften”. Vi kommer att diskutera vad samverkan verkligen är – vilket är viktigt inte minst i relation till den nu pågående utredningen om styr- och resurssystem för universitet och högskolor.

Vid seminariet plockar vi med hjälp av erfarna personer, med olika infallsvinklar, upp erfarenheter vunna under senare tid. Anna Jonsson, Lunds universitet, diskuterar hur svårt det kan vara att föra över kunskap och Mikael Östling, KTH, Fredrik Hörstedt, Chalmers, Peter Wallin, Processindustriell IT och Automation (PiiA) och Paul Petterson, Mälardalens högskola ger sin syn på området. Slutligen kommer en panel bestående av Karin Röding, UHR,  Ivar de la Cruz, Naturvetarna och Tuula Teeri, IVA, att diskutera samverkans mekanismer och effekter. Slutligen reflekterar Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet, över samverkan och dess betydelser.

Peter Larsson, ordförande i IVAs avdelning för utbildning och forskning modererar seminariet.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.