Samverkan mellan akademi och näringsliv – hur kan det utvecklas inom kemiområdet?

Kunskapsintensiva företag har en nyckelroll för Sveriges konkurrenskraft. Tillgången på kompetens och ny kunskap är centrala faktorer för framgång. Universitet och högskolor har här en nyckelroll – både genom högre utbildning och forskning. Hur kan dagens samarbete mellan kemiinstitutioner och näringslivet utvecklas?

Workshop med IVAs avdelning för Kemiteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 21 november 2016 15:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVAs avdelning för Kemiteknik bjuder nu in till en workshop för att besvara frågan. I workshopen deltar företrädare för universitetens och högskolornas kemiinstitutioner, kemiföretag och institutssektorn.  Vi välkomnar dig som är intresserad av frågeställningar kring samverkan mellan näringsliv och akademi. Deltagarantalet är begränsat

Workshopen utgår från två huvudfrågeställningar:

  • Klarar universiteten kraven på kvalitet i forskning och undervisning? Vilka förändringar behövs?
  • Är forskningen rätt organiserad för att forskarna får ut sin forskning och företagen hittar in i högskolan och får den ”produkt” eller ”tjänst” de önskar?

Workshopen inleds av Martin Wikström, forskningspolitisk expert på IVA som sätter in den svenska samarbetsmodellen  i ett internationellt perspektiv och Heije Westberg teknisk chef på Minesto,  Nordens största miljöteknikföretag inom marin energi. Heije Westberg, som är ledamot av avdelningen för Kemiteknik, har stor erfarenhet av samarbetsprojekt mellan högskola och industrstri. 

Efter inledningen arbetar deltagarna i grupper och resultatet redovisas i en avslutande gemensam diskussion.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.