Scenarier för framtidens elanvändning - ny specialstudie

En ny specialstudie från IVAs projekt Vägval el presenterar tre olika scenarier för den framtida elanvändningen.

Se filmen här. 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 15 december 2015 12:00 - 13:15

Elanvändningen i Sverige har legat relativt konstant på 130-140 TWh/år i 25 år. Två sektorer står för 95 procent av elanvändningen: industrin och bostäder/service. Avgörande för den framtida utvecklingen är vad som händer inom dessa sektorer.

På seminariet presenterades specialstudien Scenarier för den framtida elanvändingen, beställd av Användargruppen inom IVAs projekt Vägval el. Här finns tre olika scenarier för den framtida elanvändningen, som illustrerar olika utvecklingsvägar. 

Bo Rydén, Profu, presenterar den nya specialstudien. Kommentarer från Maria Sunér Fleming, ordförande i arbetsgruppen Elanvändning, Ola Alterå, vd för Sustainable innovation och Bo Normark, ordförande i Vägval el.

Läs Bo Rydéns presentation här.

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: produktion, distribution & transmission, användning, klimat & miljö, samhällsekonomi & marknad och energipolitik.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.