3D Printing - Beyond the Tipping Point?

I fokus för Science and Society Forum 2015 står additiv tillverkning, det vi i vardagslag talar om som 3D Printing. De industriella tillämpningarna blir allt fler och kostnadseffektivare. Hur spridd är användningen idag? Hur kommer den att se ut i framtiden? 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 22 oktober 2015 14:00 - 17:30

3D Printing innebär ett teknikskifte. Från att i första hand använts för att ta fram prototyper är den i dag en självklar del i löpande produktion. Tekniken blir billigare och används inom allt fler områden.

2015 års Science and Society Forum samlar ledande internationella experter inom området för att besvara centrala frågeställningar kring 3D Printing idag och i framtiden:

  • Var står 3D-skrivartekniken idag? Hur kommer den att utvecklas i framtiden?
  • Hur kommer utvecklingen att påverka näringslivets omvandling genom de nya förutsättningarna för produktion? Vilka nya affärsmodeller krävs för att dra nytta av den flexibilitet tekniken ger?
  • Designutbildningarna – hur kommer de att påverkas?
  • Hur påverkas upphovsmannarätt och patentfrågor? Kan dagens system utvecklas eller behöver vi helt nya lagar och internationella avtal?

Science and Society Forum hålls på engelska. För ett fullständigt program med presentationer av de medverkande, klicka här.

Anmälningstiden har gått ut. För mer information kontakta Ingrid Jansson, 08 - 791 29 92, ingrid.jansson@iva.se

 

 

{Facts box}

 

 

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.