Science & Society Forum: Växande IKT-sektor och fler datacenter – hur påverkas elförsörjningen?

IKT-sektorn växer när användningen av internetrelaterade tjänster ökar snabbt. Det gäller inte minst datacenter. God infrastruktur, kallt klimat och tillgång till bra kompetens lockar allt fler att etablera anläggningar i Sverige. Men klarar vi elförsörjningen till datacenter och övriga delar av IKT-sektorn?

Science & Society Forum 2020

www.iva.se/science_and_society_forum_2020
Torsdag den 5 november 2020 17:30 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IKT-sektorn, där internet genom kabel eller trådlöst, konsumentelektronik, datacenter och uppkopplade maskiner ingår, expanderar snabbt. Det ökar kraven på god tillgång till energi, inte minst till allt fler datacenter. En kombination av ny energieffektiv teknik och utbyggnad av elnäten måste till för att möta efterfrågan i alla delar av Sverige.

  • Hur mycket energi använder dagens IKT-sektor? Hur kommer behovet att se ut om tio år?
  • Hur ser användningen av energi ut i olika delar av IKT-sektorn idag? Hur kan teknikutveckling påverka det framtida behovet?
  • Hur ser forskningsfronten ut?

PROGRAM

Välkommen 
Tuula Teeri, vd IVA

Dagssituation och framtidsprognoser 
George Kamiya, International Energy Agency, Anders Andrae, Huawei och Jens Malmodin, Ericsson. 

Datacenter i Sverige
Hilda Stenberg och Andreas Bjärlestam båda från SVT Play, Maria Sundvall, vd Equinix Sverige och Tomas Sokolnicki, senior investeringsrådgivare Business Sweden.

Utvecklingsmöjligheter inom elektronik och fotonik för datacenter - en översikt
Lars Thylén, professor emeritus i fotonik och mikrovågsteknik, Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Moderator: Birgitta Resvik, ledamot IVAs avdelning för Elektroteknik

Seminariet hålls på engelska. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.