Seminarium med vice statsminister Åsa Romson

Klimatavtalet i Paris – betydelsen för Sverige och svenskt näringsliv.

Ett seminarium med IVA Nord.

Vetenskapens hus, Luleå
Onsdag den 6 april 2016 16:00 - 17:00

Sveriges klimatförhandlare till det avtal som tecknades i Paris den 12 december 2015 var vice statsminister Åsa Romson.

– Ett globalt klimatavtal är en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling. Sverige har länge drivit på för ett avtal som stärker klimatarbetet. För första gången har vi ett globalt klimatavtal där alla bidrar och det är oerhört viktigt sade hon efter avtalets tecknande.

Nu kommer hon till Luleå och berättar om avtalets betydelse för Sverige i allmänhet och svenskt näringsliv i synnerhet.

Anmälan via denna länk

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.