Sjukvårdens ersättningsmodeller – hur påverkar de utvecklingen inom eHälsa?

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för produkter och tjänster inom många områden. Helt nya affärsmodeller och kunderbjudanden växer fram. Kundernas val att utnyttja nya erbjudanden avgör ytterst utvecklingen. Samtidigt spelar dessa val många gånger en mycket aktiv roll när de nya produkterna och tjänsterna utvecklas. 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 24 mars 2015 17:00 - 19:30

Men för hälso- och sjukvården är förutsättningarna annorlunda. Här spelar ersättningssystem en central roll för efterfrågan på nya tjänster, inte minst inom eHälsa: Frågan är hur väl det nya tjänsteutbud som växer fram speglar patienternas behov och önskemål:

  • Hur påverkar valet av ersättningsmodell utvecklingen inom svensk sjukvård?
  • Hur kan och bör vi använda ersättningsmodeller för att styra utvecklingen inom eHälsa?
  • Hur skapar vi former för att engagera patienter i utvecklingsarbetet av nya tjänster?
  • Hur använder vi skattebetalarnas pengar på bästa sätt när nya tjänster ska utvecklas?

  

{Facts box}

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.