Skatter och subventioner vid elproduktion - ny studie

En ny studie från IVAs projekt Vägval el visar syfte och effekter för olika styrmedel, och kostnader fördelat på olika slags elproduktion.

Seminarium med Vägval el.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 15, Stockholm
Onsdag den 21 oktober 2015 08:00 - 10:00

Effektskatt för kärnkraft, utsläppsrätter, elcertifikat. Det finns ett antal skatter och avgifter kopplade till elproduktion, och det finns ett antal subventioner och undantag riktade mot elsektorn. Syftet kan vara att ge skatteintäkter eller att styra mot andra mål, exempelvis förnybar elproduktion.

En ny studie från IVAs projekt Vägval el presenterar:

  • Syfte och bakgrund med olika styrmedel
  • Kostnader fördelat på olika slags elproduktion
  • Effekter av olika styrmedel

Vi seminariet medverkar: Bo Normark, ordförande Vägval el, Runar Brännlund, ordförande arbetsgruppen Samhällsekonomi och elmarknad, Niclas Damsgaard, Sweco, Anna Holmberg, SKGS, Håkan Feuk, E.ON och Harald Klomp, Uppsala Engineering.

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: produktion, distribution & transmission, användning, klimat & miljö, samhällsekonomi & marknad och energipolitik.

Seminariet streamas.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.