Skogsbioteknik - hur påverkas framtidens skogsbruk av de nya landvinningarna inom biologi och genetik?

Den moderna biologin tillsammans med de senaste genetiska landvinningarna har revolutionerat medicinsk forskning. Den nya forskningsresultaten har också börjat tillämpas inom jordbruket. Nu står skogsbruket näst i tur.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 14 september 2015 16:00 - 18:00

Bakom revolutionen inom medicinsk forskning står den  moderna biologin, inklusive molekylärbiologin. En lika viktig del av revolutionen är de senaste genetiska landvinningarna som baseras på kunskap om organismernas arvsmassor. 

De nya kunskaperna har i allt större utsträckning börjat tillämpas inom internationellt jordbruk. När nu skogsbruket står  tur har Sverige ett mycket gott utgångsläge; vi är ett av de ledande länderna i världen när det gäller skogsbioteknisk forskning och utveckling. Bland annat ledde Svenska forskare projektet där granen blev det första barrträd att få hela sin arvsmassa kartlagd.  

På seminariet svarar vi på frågan hur långt forskning och tillämpning på områden som har betydelse för svenskt och internationellt skogsbruk kommit. Vi belyser också olika framtidsscenarion. 

Tillämpningar som tas upp är: 

  • Somatisk embryogenes för förökning av barrträd
  • Nya principer för näringsoptimering av tillväxt
  • Nya såddtekniker
  • Kunskapen om barrträdens arvsmassa revolutionerar förädlingen 
  • Skräddarsydda träd för intensivskogsbruk 

Medverkar gör professorerna Ove Nilsson, SLU – leder Sveriges största forskningsprogram inom skogsbioteknik, Torgny Näsholm, SLU – expert på skogsträdens näringsupptag, Pär Ingvarsson, Umeå universitet – expert på genetik samt Björn Sundberg, Stora Enso – leder Stora Ensos skogsbioteknikprogram.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.