Skogsnäring på frammarsch

Skogens nya och gamla produkter får viktiga roller i den framtida bioekonomin. Skogen och den befintliga industrin ger förutsättningar för mångbruk och helt nya produkter i många branscher, förbättrade kretslopp och bidrar till en bättre klimatsituation. 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 14 april 2016 13:00 - 14:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Flera framtidsinriktade program syftar till att stärka skogsnäringens frammarsch. IVAs Innovation i Skogsnäringen och regeringens Nationella Skogsprogram är två viktiga exempel där många intressenter är involverade.

Arbetet i dessa står i centrum för seminariet som arrangeras av IVAs avdelning för Skognäringens teknik och KSLAs Skogsavdelning.

Elisabeth Backteman ansvarig för regeringens Nationella Skogsprogram Innovation i Skogsnäringen och Olof Persson, styrgruppsordförande för Innovation i Skogsnäringen, presenterar syte, mål och förväntade resultat för respektive program.

Projektledarna Agnetha Alriksson, Näringsdepartementet och Mats Johnsson, IVA redogör för vilka möjligheter för skogsnäringen som nya omvärldsanalyser pekar på och resultaten i programmen hittills.

En panel bestående av representanter från byggsektorn, skogsnäringen, miljö- och energisidan inleder diskussionen om hur resultaten kan användas och omsättas i praktisk handling:

  • Sandra Frank, Folkhem
  • Birgitta Palmberger, Energimyndigheten
  • Christer Simrén, BillerudKorsnäs

Eva Färnstrand leder seminariet.

Det finns möjlighet att delta i lunch kl. 12-13.00 i anslutning till seminariet. Anmälan till lunch (kostnad 250 kronor) görs i samband med anmälan till seminariet.

Kaffemingel efter seminariet

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.