Skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande svensk bioekonomi

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi.

Streamas live

Foto: Birger Roos

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 10 september 2020 13:00 - 15:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

En av de viktigaste biologiska naturresurserna Sverige har är dess skogar. Redan idag står svensk skog, och de produkter som kommer av den, för en betydande andel av svensk bioekonomi. Och efterfrågan på biobaserade produkter från hållbart brukade skogar ökar. Hur skogens och skogsnäringens bidrag bäst utvecklas är därför en kritisk fråga för en svensk bioekonomistrategi.

Detta seminarium kommer belysa och utforska begreppet bioekonomi, skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och förutsättningar för att skogsnäringens bidrag ska kunna realiseras. Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är: Vad är möjligheterna att hållbart producera mer råvara ur den svenska skogen? Vilka lovande möjligheter finns att skapa ökat värde av den råvaran framöver – inom till exempel träbyggnation, förpackningar, drivmedel, eller nya produkter? Hur ser skogsindustrin på möjligheterna att bidra och vilka förutsättningar och spelregler behöver vara på plats? Och vad är erfarenheterna från andra länder som redan skapat nationella strategier för bioekonomi – vilka lärdomar kan användas i den svenska processen?

Seminariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen och tjäna som grund för fortsatt dialog inför en nationell bioekonomistrategi.

OBS att seminariet även streamas från denna sida. 

Seminariet arrangeras i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA:

Kontaktinformation

Anna Lindberg
Kommunikatör
Telefon 08-791 29 91

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.