Skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande svensk bioekonomi

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi.

Foto: Birger Roos

www.iva.se/bioekonomi
Torsdag den 10 september 2020 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

En av de viktigaste biologiska naturresurserna Sverige har är dess skogar. Redan idag står svensk skog, och de produkter som kommer av den, för en betydande andel av svensk bioekonomi. Och efterfrågan på biobaserade produkter från hållbart brukade skogar ökar. Hur skogens och skogsnäringens bidrag bäst utvecklas är därför en kritisk fråga för en svensk bioekonomistrategi.

Detta webbinarium kommer belysa och utforska begreppet bioekonomi, skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och förutsättningar för att skogsnäringens bidrag ska kunna realiseras. Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är: Vad är möjligheterna att hållbart producera mer råvara ur den svenska skogen? Vilka lovande möjligheter finns att skapa ökat värde av den råvaran framöver – inom till exempel träbyggnation, förpackningar, drivmedel, eller nya produkter? Hur ser skogsindustrin på möjligheterna att bidra och vilka förutsättningar och spelregler behöver vara på plats? Och vad är erfarenheterna från andra länder som redan skapat nationella strategier för bioekonomi – vilka lärdomar kan användas i den svenska processen?

Webbinariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen och tjäna som grund för fortsatt dialog inför en nationell bioekonomistrategi.

Medverkar gör bland andra: Lena Ek, ordförande IVAs avd Skogsnäringens teknik, Per Hallström, kansliråd Näringsdepartementet, Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna, Marc Palahi, Director European Forest Institute, Peter Berg, Director of Knowledge, Paper & Forest Products, Tomas Lundmark, professor SLU, Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef RISE, Viveca Beckeman, tillträdande vd Skogsindustrierna, Ole Terland, strategichef SCA, Staffan Brege, prof em Linköpings universitet och Sixten Sunabacka, CEO, Founder SuFor Oy och Johan Elvnert, Managing Director at Forest-based Sector Technology Platform. Moderator är Mattias Goldmann, Hållbarhetschef Sweco

OBS att webbinariet streamas från denna sida. 

Webbinariet arrangeras i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA:

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.