Skogsnäringens nya forskningsagenda

Skogsnäringens nya forskningsagenda är framtagen av näringen och forskarsamhället i samråd med andra intressenter. En fortsatt internationell tätposition inom forskning och utveckling av nya områden är mycket viktigt inte minst därför att den skogsbaserade bioekonomin är en central del av Sveriges hållbara framtid.

Seminarium med IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 8 februari 2017 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Agendan är en viktig pusselbit för fortsatt världsledande svensk forskning. Fyra huvudområden lyfts fram:

  • Bevara konkurrenskraften i befintliga produktionsanläggningar för att bibehålla lönsamheten men även för att kunna finansiera utvecklingen av nya biobaserade produkter och processer.
  • Öka tillgången på skogsråvara, samtidigt som vi bedriver ett hållbart skogsbruk.
  • Utveckla nya biobaserade produkter, för att ersätta dagens fossilbaserade material och produkter.
  • Stimulera ett ökat industriellt träbyggande, för att nå ett mer fossilfritt och hållbart byggande.

Under seminariet presenteras forskningsagendans innehåll från skog, papper, massa, bioraffinaderi och trämekanik. Företrädare för forskningsfinansiärer och industrin ger sin syn på agendan och hur den kommer att användas framöver. 

{Facts box}

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.