Skogsråvaror ur ett konsumentperspektiv

Skogsindustrin utvecklas kontinuerligt. Efterfrågan tillsammans med forskning och utveckling driver på utvecklingen av helt nya produkter och nya egenskaper hos existerande. Det gäller produktområden som papper, förpackningar och sågade trävaror.

Seminariet arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och IVA

Drottninggatan 95 B, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 27 april 2017 13:00 - 16:00

Konferensen är en del av skogsveckan och hålls på engelska:

"In order to assess the customer perspective and market demands, KSLA and IVA have invited existing and potential forest industry customers to a discussion on the use of forest raw materials in different products of their making. What is the customer view on:

  • the use of forest raw material in comparison to other materials,
  • demands on product features and functions when choosing the raw material,
  • what it takes to substitute other raw materials with forest raw material,
  • the potential and capacity to increase the use of forest raw material, and
  • Swedish forest raw material compared to forest raw material from other parts of the world?"

Mer information och program finns här.

Anmäl dig här

 

 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.