Skolsegregationen – ett hot mot svensk konkurrenskraft

Ökad skolsegregation och minskad likvärdighet har under lång tid lyfts fram som några av de främsta utmaningarna för svensk skola. Vad behöver göras för att alla elever får de bästa möjligheterna till goda kunskaper, högre utbildning och arbete?
Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 1 juli 2019 12:00 - 13:00

OECD menar i sin 2019 Economic Survey för Sverige 2019 att skolsegregationen hotar att minska svensk konkurrenskraft. Idag har vi ett skolsystem som håller på att slitas isär i bjärt kontrast till idealen om god utbildning för alla. Ett starkt och likvärdigt skolsystem är också ett fundament för ekonomisk utveckling.

Går det att finna en gemensam grundsyn för att motverka skolsegregationen? Vilka är möjligheterna att enas över parti- och partsintressen? Vilka är de största utmaningarna; antagningssystem, resursfördelningen, lärarbristen eller pedagogiken? Vad kan vi göra på kort och lång sikt för att bryta segregationen?

Medverkande

Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation, Roger Haddad, (L), vice ordförande utbildningsutskottet, Mats Gerdau, ordförande, beredningen för utbildningsfrågor, SKL, Eva Lundgren, projektledare, skolutveckling, IVA, Matz Nilsson, förbundsordförande, Skolledarna, Maria RosendahlEnhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, Teknikföretagen, Marcus Strömberg, vd Academedia, Gunilla Svantorp, (S), ordförande utbildningsutskottet,  IVA, Tuula Teeri, vd, IVA, Fler talare tillkommer.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Vill du delta? Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats. I samband med seminariet serveras lunch.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.