Smart industri – hur möter företagen i Kalmarregionen digitaliseringens utmaningar?

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Finns rätt kompetens? Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter?

En workshop i samarbete mellan IVAs projekt Smart industri,  IUC Kalmar och Automation Region 

Forum Konferens/Hotell, Södra Långgatan 15-17, OSKARSHAMN
Hitta hit
Torsdag den 19 januari 2017 11:30 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVAs projekt Smart industri tillsammans med IUC Kalmar och Automation Region bjuder nu in företagen i Kalmarregionen till en workshop. Fokus ligger på samverkan och öppen innovation:

  • Vad görs redan för att utnyttja digitaliseringens möjligheter?
  • Vad kan vi göra mer? Vem tar bollen så att vi kan gå från ord till handling?

Bidra med dina erfarenheter och åsikter! I gengäld kan vi utlova en dag som både inspirerar och ger konkreta bidrag till ditt företags digitaliseringsarbete.

Du kommer att möta många intressanta företag från regionen. Du kommer också att möta:

  • Johan Harvard, Näringsdepartementet presenterar regeringens Nyindustrialiserings-strategi och deltar i workshopen. Vad innebär strategin för små och medelstora företags digitaliseringsarbete?
  • Göran Persson, affärsområdeschef Process Industries and Drives på Siemens som ger sitt storföretagsperspektiv på vilka nya samarbeten mellan stora och små företag som en framgångsrik digitalisering kräver.
  • Johan Carlstedt, huvudprojektledare, presenterar hur projektet  Smart industri ska bidra till digitaliseringen av svenska SME-företag och där tävlingen Smart industri är en del. Den 31 januari koras vinnaren i 2016 års tävling. Men ditt företag kan vara med i 2017 års tävling. 

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.